AKTUALNOŚCI

Czy historia może być ciekawa?

15 stycznia 2019

Na potrzeby szerokiej komunikacji jubileuszu Pewuki został opracowany motyw graficzny nawiązujący do najnowszej strategii komunikacji Grupy MTP.

Pewuka zasługuje na należną uwagę w przestrzeni publicznej. Wydarzenia organizowane w ramach jubileuszu mają kształtować lokalną dumę Poznaniaków opartą na osiągnięciach Miasta i dokonaniach twórców PeWuKi. Chcemy też podkreślać etos wielkopolskiej pracy organicznej oraz prezentować wkład Wielkopolski w tworzenie zrębów polskiego państwa. Żaby dotrzeć nie tylko do pasjonatów historii o Pewuce chcemy mówić współczesnym językiem, pokazując jej rozmach, odkrywając mniej znane obszary, szukając w niej nowych inspirujących historii. W komunikacji wykorzystamy poznańskie przystanki, słupy ogłoszeniowe, zaprosimy do współpracy lokalne media, ale przede wszystkim wykorzystamy potencjał social mediów.